Objednávky

Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011.

Číslo: 62/2023
Zmluvná strana: Jaroslav Pinkovský Cintorínska 433/16, Pavlovce nad Uhom 07214
Zmluvná strana IČO: 45008761
Predmet zmluvy: preprava účastníkov DLT I. turnus Michalovce- Sobrance - Jenkovce
Celková hodnota: 138,80€
Dátum zverejnenia: 29.06.2023
Dátum podpisu: 29.06.2023
Príloha / podpísal: Mgr. Alena Navrátilová

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader