Objednávky

Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011.

Číslo: 60/2023
Zmluvná strana: TRIMEDICAL Pharm D.S. s.r.o., Staničná 3 07101 Michalovce
Zmluvná strana IČO: 44791623
Predmet zmluvy: preprava FSZ- Raslavice, Prešov
Celková hodnota: 300,00€
Dátum zverejnenia: 20.06.2023
Dátum podpisu: 20.06.2023
Príloha / podpísal: Mgr. Alena Navrátilová

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader