Objednávky

Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011.

Číslo: 56/2023
Zmluvná strana: SIGNUM, Budovateľská 38, 08001 Prešov
Zmluvná strana IČO: 32917732
Predmet zmluvy: krojová výbava FSZ - klobúky
Celková hodnota: 600,00€
Dátum zverejnenia: 12.06.2023
Dátum podpisu: 12.06.2023
Príloha / podpísal: Mgr. Alena Navrátilová

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader