Objednávky

Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011.

Číslo: 51/2023
Zmluvná strana: Centrum voľného času Nám. slobody 1 Sobrance 07301
Zmluvná strana IČO: 35545682
Predmet zmluvy: projekcia filmov J. Jakubiska
Celková hodnota: 500,00€
Dátum zverejnenia: 06.06.2023
Dátum podpisu: 06.06.2023
Príloha / podpísal: Mgr. Alena Navrátilová

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader