Objednávky

Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011.

Číslo: 50/2023
Zmluvná strana: FAVS Ivan Drobňák Mirka Nešporu 4 Michalovce 07101
Zmluvná strana IČO: 33884561
Predmet zmluvy: digitalizácia VHS záznamov z archívu
Celková hodnota: 200,00€
Dátum zverejnenia: 29.05.2023
Dátum podpisu: 29.05.2023
Príloha / podpísal: Mgr. Alena Navrátilová

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader