Objednávky

Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011.

Číslo: 46/2023
Zmluvná strana: Milan Sabo, Penzión Biely dom, Bežovce 420, 07253
Zmluvná strana IČO: 35536624
Predmet zmluvy: strava, občerstvenie účastníkom - reg. kolo Nositelia tradícií
Celková hodnota: 300,00€
Dátum zverejnenia: 16.05.2023
Dátum podpisu: 16.05.2023
Príloha / podpísal: Mgr. Alena Navrátilová

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader