Objednávky

Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011.

Číslo: 43/2023
Zmluvná strana: Papier Lechman, Močarianska 5067, Michalovce 07101
Zmluvná strana IČO: 447102357
Predmet zmluvy: ceny - Štúrov Zvolen
Celková hodnota: 60,58€
Dátum zverejnenia: 09.05.2023
Dátum podpisu: 09.05.2023
Príloha / podpísal: Mgr. Alena Navrátilová

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader