Objednávky

Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011.

Číslo: 39/2023
Zmluvná strana: Palinský &CO s.r.o., Štefanikova 1285 Michalovce 071 01
Zmluvná strana IČO: 36594512
Predmet zmluvy: ubytovanie 3 osoby + raňajky, večere (porota Hv. kubín)
Celková hodnota: 378,00€
Dátum zverejnenia: 02.05.2023
Dátum podpisu: 02.05.2023
Príloha / podpísal: Mgr. Alena Navrátilová

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader