Objednávky

Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011.

Číslo: 37/2023
Zmluvná strana: Technické služby mesta Trebišov Stavebná 2, 075 01 Trebišov
Zmluvná strana IČO: 00188433
Predmet zmluvy: preprava účastníkov 69. Hviezdoslavov kubín
Celková hodnota: 49,46€
Dátum zverejnenia: 28.04.2023
Dátum podpisu: 28.04.2023
Príloha / podpísal: Mgr. Alena Navrátilová

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader