Objednávky

Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011.

Číslo: 30/2023
Zmluvná strana: Ledum Kamara SK s.r.o. Zámocka 30 811 08 Bratislava
Zmluvná strana IČO: 48158836
Predmet zmluvy: toner 4ks
Celková hodnota: 34,83€
Dátum zverejnenia: 18.04.2023
Dátum podpisu: 18.04.2023
Príloha / podpísal: Mgr. Alena Navrátilová

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader