Objednávky

Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011.

Číslo: 28/2023
Zmluvná strana: Minute COPY s.r.o., Nám slobody 5 Michalovce
Zmluvná strana IČO: 51225581
Predmet zmluvy: graf. spracovanie a tlač diplomov
Celková hodnota: 13,50€
Dátum zverejnenia: 17.04.2023
Dátum podpisu: 17.04.2023
Príloha / podpísal: Mgr. Alena Navrátilová

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader