Objednávky

Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011.

Číslo: 24/2023
Zmluvná strana: Ing. Štefan Adámek, Tulipánová 5 07101 Michalovce
Zmluvná strana IČO: 50697702
Predmet zmluvy: oprava 6ks svetiel Hvezdáreň
Celková hodnota: 260,00€
Dátum zverejnenia: 24.03.2023
Dátum podpisu: 24.03.2023
Príloha / podpísal: Mgr. Alena Navrátilová

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader