Objednávky

Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011.

Číslo: 16/2023
Zmluvná strana: MsKS Michalovce Nám. osloboditeľov 25 071 01
Zmluvná strana IČO: 00186660
Predmet zmluvy: prenájom + tech. zabezp. Zempl. scénicka jar
Celková hodnota: 500,00€
Dátum zverejnenia: 17.03.2023
Dátum podpisu: 17.03.2023
Príloha / podpísal: Mgr. Alena Navrátilová

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader