Objednávky

Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011.

Číslo: 14/2023
Zmluvná strana: OZ LHOH Šafariková 84, 04801 Rožňava
Zmluvná strana IČO: 51800527
Predmet zmluvy: porota "Eniki, Beniki"
Celková hodnota: 150,00€
Dátum zverejnenia: 13.03.2023
Dátum podpisu: 13.03.2023
Príloha / podpísal: Mgr. Alena Navrátilová

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader