Objednávky

Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011.

Číslo: 11/2023
Zmluvná strana: L.K.Permanent, s.r.o., p.p. 4, 834 14 BRATISLAVA 34
Zmluvná strana IČO: 31352782
Predmet zmluvy: predplatné časopis Kozmos
Celková hodnota: 20,00€
Dátum zverejnenia: 02.03.2023
Dátum podpisu: 02.03.2023
Príloha / podpísal: Mgr. Alena Navrátilová

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader