Objednávky

Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011.

Číslo: 10/2023
Zmluvná strana: Štec Igor Masarykova 78 Michalovce 07101
Zmluvná strana IČO: 32672292
Predmet zmluvy: revízia has. prístrojov ZKC, FSZ
Celková hodnota: 202,26€
Dátum zverejnenia: 02.03.2023
Dátum podpisu: 21.02.2023
Príloha / podpísal: Mgr. Alena Navrátilová

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader