Objednávky

Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011.

Číslo: 7/2023
Zmluvná strana: TRIMEDICAL Pharm D.S. s.r.o., Staničná 3 07101 Michalovce
Zmluvná strana IČO: 44791623
Predmet zmluvy: preprav krojov, hud. nástrojov pol. koncert DFSZ
Celková hodnota: 50,00€
Dátum zverejnenia: 02.03.2023
Dátum podpisu: 17.02.2023
Príloha / podpísal: Mgr. Alena Navrátilová

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader