Objednávky

Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011.

Číslo: 6/2023
Zmluvná strana: SZUŠ Talentum Okružná 3552 Michalovce 07101
Zmluvná strana IČO: 35513155
Predmet zmluvy: zapož. tech. vybavenia pol. koncert DFSZ
Celková hodnota: 350,00€
Dátum zverejnenia: 02.03.2023
Dátum podpisu: 17.02.2023
Príloha / podpísal: Mgr. Alena Navrátilová

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader