Objednávky

Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011.

Číslo: 5/2023
Zmluvná strana: Marcela Kotrlová , Ukrajinská 171/11 Michalovce 07101
Zmluvná strana IČO: 46015302
Predmet zmluvy: bagety členom DFSZ pol. koncert
Celková hodnota: 162,50€
Dátum zverejnenia: 02.03.2023
Dátum podpisu: 14.02.2023
Príloha / podpísal: Mgr. Alena Navrátilová

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader