Objednávky

Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011.

Číslo: 4/2023
Zmluvná strana: Prophoto s.r.o. Erika mojsej Lastomír 386
Zmluvná strana IČO: 45899220
Predmet zmluvy: fotodokumentácia polročný koncert DFS Zemplínik
Celková hodnota: 200,00€
Dátum zverejnenia: 14.02.2023
Dátum podpisu: 14.02.2023
Príloha / podpísal: Mgr. Alena Navrátilová

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader