Objednávky

Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011.

Číslo: 137/2022
Zmluvná strana: Matuš Matej MMservis Bánovcenad Ondavou 65 072 04
Zmluvná strana IČO: 50932357
Predmet zmluvy: oprava exter. a inter. dvier -2ks
Celková hodnota: 200,00€
Dátum zverejnenia: 04.01.2023
Dátum podpisu: 27.01.2023
Príloha / podpísal: Mgr. Alena Navrátilová

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader