Objednávky

Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011.

Číslo: 21.12.2022
Zmluvná strana: NAY a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava
Zmluvná strana IČO: 35739487
Predmet zmluvy: kamera FSZ
Celková hodnota: 429,99€
Dátum zverejnenia: 04.01.2023
Dátum podpisu: 21.12.2022
Príloha / podpísal: Mgr. Alena Navrátilová

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader