Faktúry

Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011.

Číslo: 202323
Zmluvná strana: Centrum voľného času Sobrance
Zmluvná strana IČO: 35545682
Predmet zmluvy: projekcia filmov J. Jakubiska - projekt "Poď do kina s KSK"
Celková hodnota: 400€
Dátum zverejnenia: 08.08.2023
Dátum podpisu: 30.06.2023
Príloha / podpísal: obj.č.51/2023

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader