Faktúry

Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011.

Číslo: 1020230062
Zmluvná strana: Trebišovské hotelové družstvo
Zmluvná strana IČO: 53244656
Predmet zmluvy: strava pre účastníkov DLT Zoskáčik II. turnus-12.7.2023
Celková hodnota: 108€
Dátum zverejnenia: 08.08.2023
Dátum podpisu: 12.07.2023
Príloha / podpísal: obj.č.66/2023

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader