Faktúry

Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011.

Číslo: 20230020
Zmluvná strana: Gastro, spol. s r.o.
Zmluvná strana IČO: 36183296
Predmet zmluvy: strava pre účastníkov DLT Zoskáčik I. turnus
Celková hodnota: 415,00€
Dátum zverejnenia: 08.08.2023
Dátum podpisu: 07.07.2023
Príloha / podpísal: obj.č. 63/2023

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader