Faktúry

Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011.

Číslo: 223195
Zmluvná strana: SANA v.d.
Zmluvná strana IČO: 36458147
Predmet zmluvy: JUTA špagát - materiál na workshopy
Celková hodnota: 149,32€
Dátum zverejnenia: 08.08.2023
Dátum podpisu: 08.06.2023
Príloha / podpísal: obj.č. 53/2023

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader