Faktúry

Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011.

Číslo: 20230701
Zmluvná strana: mmm architects s.r.o.
Zmluvná strana IČO: 51475685
Predmet zmluvy: spracovanie a dodanie "Pasportizácie administratívnej budovy KHaZKC"
Celková hodnota: 9840,00€
Dátum zverejnenia: 08.08.2023
Dátum podpisu: 07.07.2023
Príloha / podpísal: obj. č. 134/2022

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader