Faktúry

Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011.

Číslo: 7292247460
Zmluvná strana: VSE a.s.
Zmluvná strana IČO: 44483767
Predmet zmluvy: elektrina
Celková hodnota: 720,74€
Dátum zverejnenia: 08.08.2023
Dátum podpisu: 31.05.2023
Príloha / podpísal: zmluva č. 5100310735C

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader