Faktúry

Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011.

Číslo: 230003
Zmluvná strana: Marcela Kotrlová
Zmluvná strana IČO: 46015302
Predmet zmluvy: ozvučenie pódia, moderátora, sály - Nositelia tradícií
Celková hodnota: 300€
Dátum zverejnenia: 08.08.2023
Dátum podpisu: 21.05.2023
Príloha / podpísal: obj.č.45/2023

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader