Faktúry

Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011.

Číslo: 8863013499
Zmluvná strana: Colonnade Insurance S.A.
Zmluvná strana IČO: 50013602
Predmet zmluvy: poistenie majetku a/alebo zodpovednosti za škodu
Celková hodnota: 830,04€
Dátum zverejnenia: 08.08.2023
Dátum podpisu: 15.05.2023
Príloha / podpísal: zmluva č. 8-863-013499

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader