Faktúry

Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011.

Číslo: 202300290
Zmluvná strana: Technické služby mesta Trebišov
Zmluvná strana IČO: 00188433
Predmet zmluvy: preprava osôb TV-MI a späť - Hviezdoslavov Kubín
Celková hodnota: 50,36€
Dátum zverejnenia: 08.08.2023
Dátum podpisu: 04.05.2023
Príloha / podpísal: obj.č.37/2023

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader