Faktúry

Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011.

Číslo: 2023040
Zmluvná strana: Palinsky Co. spol. s r.o.
Zmluvná strana IČO: 36594512
Predmet zmluvy: ubytovanie + polpenzia - porotcovia súťaže Hviezdoslavov Kubín
Celková hodnota: 309€
Dátum zverejnenia: 08.08.2023
Dátum podpisu: 09.05.2023
Príloha / podpísal: obj. č. 39/2023

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader