Faktúry

Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011.

Číslo: 20230118
Zmluvná strana: Spišbus plus s.r.o.
Zmluvná strana IČO: 47490870
Predmet zmluvy: preprava osôb SNV - MI a späť - Hviezdoslavov Kubín
Celková hodnota: 647,70€
Dátum zverejnenia: 08.08.2023
Dátum podpisu: 03.05.2023
Príloha / podpísal: obj.č.38/2023

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader