Faktúry

Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011.

Číslo: 230284
Zmluvná strana: Mestské kultúrne stredisko
Zmluvná strana IČO: 00186660
Predmet zmluvy: prenájom priestorov a technické zabezpečenie - krajská súťaž v umeleckom prednese Hviezdoslavov Kubín - 3 dni
Celková hodnota: 1200€
Dátum zverejnenia: 08.08.2023
Dátum podpisu: 03.05.2023
Príloha / podpísal: obj. č. 42/2023

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader