Faktúry

Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011.

Číslo: 20232413
Zmluvná strana: Next Team, s.r.o.
Zmluvná strana IČO: 36487104
Predmet zmluvy: servis a údržba
Celková hodnota: 31,74€
Dátum zverejnenia: 08.08.2023
Dátum podpisu: 04.05.2023
Príloha / podpísal: zmluva č. 2021/083

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader