Faktúry

Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011.

Číslo: 2023283
Zmluvná strana: Osobnyudaj.sk-KE, s.r.o.
Zmluvná strana IČO: 54146844
Predmet zmluvy: výkon zodpovedenj osoby za 05/2023
Celková hodnota: 52,80€
Dátum zverejnenia: 07.08.2023
Dátum podpisu: 01.05.2023
Príloha / podpísal: zmluva č. ZO/2022KEP19399-3

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader