Faktúry

Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011.

Číslo: 33400489
Zmluvná strana: FAST PLUS, a.s.
Zmluvná strana IČO: 35712783
Predmet zmluvy: ceny pre účastníkov - krajské kolo Čo vieš o hviezdach
Celková hodnota: 350,91€
Dátum zverejnenia: 07.08.2023
Dátum podpisu: 20.04.2023
Príloha / podpísal: obj.č. 32/2023

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader