Faktúry

Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011.

Číslo: 202300375
Zmluvná strana: MICOMP spol. s r.o.
Zmluvná strana IČO: 36589187
Predmet zmluvy: toner
Celková hodnota: 30,70€
Dátum zverejnenia: 07.08.2023
Dátum podpisu: 17.04.2023
Príloha / podpísal: obj. č. 29/2023

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader