Faktúry

Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011.

Číslo: 2023017
Zmluvná strana: Ing. Štefan Adámek Merel
Zmluvná strana IČO: 50669702
Predmet zmluvy: oprava svetiel - hvezdáreň
Celková hodnota: 254,40€
Dátum zverejnenia: 07.08.2023
Dátum podpisu: 04.04.2023
Príloha / podpísal: obj.č. 24/2023

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader