Faktúry

Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011.

Číslo: 230166
Zmluvná strana: Mestské kultúrne stredisko
Zmluvná strana IČO: 00186660
Predmet zmluvy: technické zabezpečenie reg. súťaže ENIKI BENIKI
Celková hodnota: 400€
Dátum zverejnenia: 07.08.2023
Dátum podpisu: 17.03.2023
Príloha / podpísal: obj. č. 12/2023

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader