Faktúry

Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011.

Číslo: 230001
Zmluvná strana: Súkromná základná umelecká škola
Zmluvná strana IČO: 35573155
Predmet zmluvy: zapožičanie technického vybavenia -mikroporty a mikrofóny- polročný koncert DFS Zemplinik
Celková hodnota: 350€
Dátum zverejnenia: 07.08.2023
Dátum podpisu: 13.03.2023
Príloha / podpísal: obj.č. 6/2023

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader