Faktúry

Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011.

Číslo: 032023
Zmluvná strana: MA Michal Kupec
Zmluvná strana IČO: 1040015218
Predmet zmluvy: pedagogická činnosť v rámci porotcovania súťaže ENIKI BENIKI 2023
Celková hodnota: 150€
Dátum zverejnenia: 07.08.2023
Dátum podpisu: 15.03.2023
Príloha / podpísal: obj. č. 13/2023

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader