Faktúry

Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011.

Číslo: 23007
Zmluvná strana: TRIMEDICAL Pharm D.S. s.r.o.
Zmluvná strana IČO: 44791623
Predmet zmluvy: preprava krojov a nástrojov v rámci mesta MI
Celková hodnota: 40€
Dátum zverejnenia: 07.08.2023
Dátum podpisu: 09.03.2023
Príloha / podpísal: obj. č. 7/2023

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader