Faktúry

Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011.

Číslo: 4591826170
Zmluvná strana: Slovnaft, a.s.
Zmluvná strana IČO: 31322832
Predmet zmluvy: PHM
Celková hodnota: 16,99€
Dátum zverejnenia: 07.08.2023
Dátum podpisu: 03.03.2023
Príloha / podpísal: zmluva č. 5611864241

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader