Faktúry

Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011.

Číslo: 02300030
Zmluvná strana: Štec Igor
Zmluvná strana IČO: 32672292
Predmet zmluvy: revízia hasiacich prístrojov
Celková hodnota: 67,20€
Dátum zverejnenia: 07.08.2023
Dátum podpisu: 24.02.2023
Príloha / podpísal: obj.č. 10/2023

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader