Faktúry

Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011.

Číslo: 2023010
Zmluvná strana: Prophoto s.r.o.
Zmluvná strana IČO: 45899223
Predmet zmluvy: fotodokumentácia polročného koncertu DFS Zemplinik
Celková hodnota: 200€
Dátum zverejnenia: 07.08.2023
Dátum podpisu: 21.02.2023
Príloha / podpísal: obj. č. 4/2023

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader