Faktúry

Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011.

Číslo: 230109
Zmluvná strana: Mestské kultúrne stredisko
Zmluvná strana IČO: 00186660
Predmet zmluvy: prenájom sály a technické zabezpečenie - polročný koncert DFS Zemplinik
Celková hodnota: 500€
Dátum zverejnenia: 07.08.2023
Dátum podpisu: 20.02.2023
Príloha / podpísal: obj.č. 2/2023

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader