Faktúry

Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011.

Číslo: 202304
Zmluvná strana: Ing. Dalibor Semjan SEM-TAB
Zmluvná strana IČO: 32687290
Predmet zmluvy: tovar-občerstvenie pre účastníkov Výtvarné spektrum - celoštátna postupová súťaž
Celková hodnota: 119,80€
Dátum zverejnenia: 07.08.2023
Dátum podpisu: 20.02.2023
Príloha / podpísal: obj.č.9/2023

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader