Faktúry

Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011.

Číslo: 7443058662
Zmluvná strana: VSE, a.s.
Zmluvná strana IČO: 44483767
Predmet zmluvy: elektrina - dodávka a distribúcia
Celková hodnota: 700,00€
Dátum zverejnenia: 06.04.2023
Dátum podpisu: 28.02.2023
Príloha / podpísal: zmluva č. 5100310735C

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader