Faktúry

Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011.

Číslo: 1250041372
Zmluvná strana: mesto Michalovce
Zmluvná strana IČO: 00325490
Predmet zmluvy: prenájom priestorov FSZ
Celková hodnota: 1,32€
Dátum zverejnenia: 06.04.2023
Dátum podpisu: 09.01.2023
Príloha / podpísal: zmluva č. 149/2008

Newsletter


ksk
mksr
fond
matica_slovenska
michalovce
michalovcan
mistral
msks
noc
sobrance
akoi
hvezdaren_urbanovo
loader